Zapojili sme sa tradične do letnej výzvy s joga dnes.