108 pozdravov slnka

Akcia sa konala 20.9.2018 na jesennú rovnodennosť a bola oslavou prechodu leta do jesne.  Cvičenie znelo za doprovodu živej hudby so šamanskými zvukmi pomocou (tibecké misy, zvončekou, drumbľe, kalimby, hangu, šamanského bubna a privolávača dažďa). Hudobný doprovod bol pod vedením Petry Hôr a chalanov.